مکالمه انگلیسی B1

هزینه کلاس: 480,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1401/7/17 تا 1401/9/20
  • روزها:یکشنبه
  • ظرفیت کلاس:10 نفر
  • ساعت:19-21

توضیحات

ارائهٔ گواهی دیجیتال و رایگان پایان دوره

پیش نیاز کلاس

سطح: متوسط

دارد

کتاب

ندارد