انگلیسی ترمیک B1

هزینه کلاس: 550,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1401/6/27 تا 1401/8/10
  • روزها:یکشنبه و سه شنبه
  • ظرفیت کلاس:12 نفر
  • ساعت:19:00-20:30

توضیحات

ارائهٔ گواهی دیجیتال و رایگان پایان دوره

پیش نیاز کلاس

سطح: متوسط

دارد

کتاب

American English File 3

سوزان خلیلی

    انگلیسی آلمانی