کلاس خصوصی آلمانی

هزینه کلاس: 1,500,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1402/7/4 تا 1402/7/4
  • روزها:2
  • ظرفیت کلاس:1 نفر
  • ساعت:

توضیحات

6 عصر به بعد

پیش نیاز کلاس

سطح: صفر

کتاب

سوزان خلیلی

    انگلیسی آلمانی