هستی مختاری

  • مدرس زبان انگلیسی
  • امتیاز: 5 از 4 رای

درباره استاد

حسام حسنی1401/9/24

5

با توجه به کلاس مکالمه، در مورد موضوعات مختلف صحبت شد و به نظرم برای این دوره خوب بود

غزل رحمانی1401/9/28

5

کلاس بسیار پویا و فعال است و در این ترم کار های گروهی هم بیشتر شدن ، مثل hot seat and ect که باعث فعالیت های گروهی شدن

مامک نیکوفرصت1401/9/28

5

استاد هستی مختاری استاد منظم و با اخلاق و عالی از نظر تدبیر در برگزاری کلاس هستند.

زینب قزوینی فیروز1401/10/1

5

ایشون فوق العاده مسوولیت پذیر و با وجدان و با حوصله هستن