فرانسه عمومی A1-1 (خرداد 1403)

هزینه کلاس: 1,350,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1403/3/27 تا 1403/5/23
  • روزها:یکشنبه - سه شنبه
  • ظرفیت کلاس:20 نفر
  • ساعت:19 تا 21

توضیحات

مدت زمان دوره : 16 جلسه 2 ساعته (در صورت به حدنصاب نرسیدن زبان آموزان ، کلاس با تعداد جلسات کمتر برگزار خواهد شد .) پلتفرم برگزاری کلاس: Google Meet( جلسات کلاس ضبط نخواهند شد . ویدیوهای مرتبط با دروس این ترم با تدریس مصطفی شالچی در اختیار زبان آموزان قرار خواهد گرفت )

پیش نیاز کلاس

سطح: صفر

ندارد

کتاب

Edito A1 (unite 0-2) edition 2022