کارگاه تلفظ و روخوانی فرانسه

هزینه کلاس: 250,000 تومان
  • تاریخ شروع و پایان کلاس:1403/3/24 تا 1403/3/24
  • روزها:پنج شنبه
  • ظرفیت کلاس:30 نفر
  • ساعت:11 تا 13

توضیحات

در یک جلسه دو ساعته قواعد آوایی و تلفظی فرانسه تدریس خواهد شد . در این کارگاه باصدای حروف و قوانین مربوط به تلفظ و نوشتار زبان فرانسه بهتر آشنا خواهیم شد. ویدیوی کارگاه به مدت یک هفته در اختیار زبان آموزان قرار خواهد گرفت.

پیش نیاز کلاس

سطح: مبتدی

A1-1

کتاب

ندارد

زهرا ارغوان

    فرانسه